הפרלמנט הניו זילנדי / Parliament Buildings

משרדי הממשלה והשלטון הניו זילנדים ממוקמים בעיר וניתן לבקר בהם ובפרלמנט הניו זילנדי כדי להיווכח שאפשר להתווכח גם נושאים שהם לא מלחמה, שלום וכסף. אלא כבישים, איכות הסביבה ועוד דברים כגון אלו המטרידים את תושבי המדינה השלווה ביותר עלי אדמות.